DATORTEHNIKAS APKALPOŠANA

Ārpakalpojums, kas nodrošina inovatīvus, kvalitatīvus un mūsdienīgus IT risinājumus uzņēmumā. Paralēli IT sistēmu ikdienas apkalpošanai, notiek darbs, lai uzlabotu un modernizētu sistēmas.

Sadarbības modelis

IT vadītājs + Tehniskie speciālisti + Palīdzības dienests

IT vadītāja pakalpojumi

  • Infrastruktūras stāvokļa novērtējums, īstermiņa un  ilgtermiņa IT stratēģijas izveide, IT budžeta plānošana, interešu pārstāvniecība sarunās ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem
  • Īstermiņa IT stratēģijas izstrāde- operatīvo uzdevumu plāns, balstoties uz uzņēmuma biznesa mērķiem un uzdevumiem
  • Ilgtermiņa IT stratēģijas izstrāde- ilgtermiņa uzdevumi, kurus apstiprina uzņēmuma vadība (plāns tiek atjaunots 2x gadā)

Tehniskie speciālisti

Klātienes atbalsta speciālistu vizītes ārkārtas problēmu risināšanai vai ikdienas atbalsta pakalpojuma sniegšanai Jums piemērotā laikā;
  • Datortehnikas apkalpošana (uzņēmuma telpās)
  • Iekārtu apkalpošana (uzņēmuma telpās)
  • Tīkla iekārtu un telefonu apkalpošana (uzņēmuma telpās)
  • Lietotāju atbalsts (uzņēmuma telpās)

Palīdzības dienests

Attālināta atbalsta pieejamība Jūsu darba laikā; 
  • Attālināta pieteikumu apstrāde un izmaiņu veikšana
  • Kritisko iekārtu un sistēmu uzraudzība (monitorings)
  • Attālināts uzņēmuma lietotāju atbalsts

Izmaksas

Pakalpojuma cena tiek veidota katram uzņēmumam individuāli.  Lai noteiktu pakalpojuma cenu, tiek veikts bezmaksas audits un esošo sistēmu novērtējums. Iegūtie rezultāti ir pamats attīstības plāna izveidei un cenas noteikšanai.

Uzņēmumi, kuri izmanto pakalpojumu

3.jpg
4.jpg
dr.-solomatinaacu-rehabilitcijas-unredzes-korekcijas-centrs-3.jpg

Birojs

   +371 66100800

@   info@ossnet.lv

 

Pārdošanas nodaļa

   +371 66100801

@   info@ossnet.lv

 

Tehniskais serviss

   +371 66100802

@   support@ossnet.lv

 

©2019 OSS Networks. All Rights Reserved.

BIROJS

   +371 66100800
@   info@ossnet.lv

PĀRDOŠANAS NODAĻA

   +371 66100801
@   info@ossnet.lv 

TEHNISKAIS SERVISS

   +371 66100802
@   support@ossnet.lv

 

   Tiešsaistes palīdzība

 

ossnet logo@2x